View this page in:

English

Hungary

About

A Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alakult és működő, Miniszteri elismeréssel rendelkező, társadalmi – nonprofit - szervezet, amely a vágósertés, vágómarha termékpályákon, országosan fejti ki tevékenységét.

Szervezetét az Agrárpiaci Rendtartási Törvény és módosításai, valamint e törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szellemében, a vezető európai sertéstartó országok (elsősorban dán, holland és német) mintájára alakította ki.

A VHT a sertés és húsmarha-szektor ágazati érdekérvényesítő, érdekegyeztető és integráló-szerve.

Legfelsőbb szerve a küldöttközgyűlés 61 választott képviselőből, stratégiai testülete az Elnökség 11 főből áll. Az operatív munkát a Titkárság és a választott munkabizottságok végzik.

Visit Website

Expertise

A VHT kiemelt feladatai: A termékpálya szereplői (az állattartók, a húsipar, és a kereskedelem) érdekeinek összehangolása, az egymással ellentétes törekvések harmonizálása; Az ágazat érdekeinek belföldi és külföldi képviselete; Döntés előkészítés, jogszabály tervezetek előkészítése és véleményezése; Információgyűjtés (felvásárlás, feldolgozás, értékesítés); Információtovábbítás a szakigazgatás, a tagság és külső szervezetek felé; Minősítési adatbank működtetése; Minősítés és nyomonkövetés ellenőrzése; Belföldi és külföldi szakmai képzések és továbbképzések koordinációja, lebonyolítása; Szaktanácsadás a tagság részére; Hús és hústermék- fogyasztás ösztönzés közösségi marketing eszközökkel; A VHT a termékpálya meghatározó érdekképviseleti és szakmai szervezeteinek is érdekegyeztető fóruma; Rendszeres munkakapcsolatban áll a Magyar Parlament Mezőgazdasági Bizottságával, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és háttérintézményeivel, az Uniós és hazai szakigazgatás meghatározó intézményeivel, oktatási intézményekkel és társ-terméktanácsokkal; Brüsszeli állandó képviselet működtetése, Uniós bizottságok munkájában történő részvétel.

Involvement

A VHT az EUPIG tematikus network és project teljes jogú tagja, illetve regionális felelőse, szerepe a 7. Munkacsoportban van, mely alapvetően a Regionális tudásátadással- és cserével, illetve ennek terjesztésével hivatott foglalkozni. 

Our team

György Endrödi, Brüsszeli Irodavezető

2014 óta vezeti a Brüsszeli Irodát a VHT képviseletét ellátva.

Főbb tevékenységi körök: Pozícionálni a VHT-t, az EU szabályozási és jogi hátterébe, mint hiteles és intelligens forrást, mindeközben az Iroda releváns információkat szolgáltat a VHT felé. Aktív részvétel a COPA-COGECA Munkacsoportok és Civil Dialógus Csoportok ülésein sertés és szarvasmarha témákban. A piacra jutással kapcsolatban fellépő problémák feltárása és befolyásolása. Források feltárása promóciós programok, kutatás, és kommunikációs tevékenységek számára. Kereskedelmi agrártárgyalások követése. Közvetlen együttműködés egyéb brüsszeli székhelyű mezőgazdasági szervezetekkel.

 

György Endrödi